Cum de aveți tupeul sā ne spuneți cā 450.000 de facturi la energie au fost calculate greșit?

Adicā 450.000 de familii au fost pācālite și furate, fārā ca nimeni sā rāspundā? Și cum de aveți nesimțirea sā anunțați aceastā nenorocire chiar în ședința de guvern?

Cum de aveți tupeul sā ne spuneți cā 450.000 de facturi la energie au fost calculate greșit?
Adicā 450.000 de familii au fost pācālite și furate, fārā ca nimeni sā rāspundā? Și cum de aveți nesimțirea sā anunțați aceastā nenorocire chiar în ședința de guvern?